Welcome to My Personal Website

This slideshow requires JavaScript.

माझ्याबद्दल तसं लिहिन्यासारखं काही नाही ।

आम्ही असा कुठलाही पराक्रम केला नाही की जो इथे लिहिता येइल

तरी सुद्धा आयुष्याला fullstop लागायच्या आधी काहीतरी करून दाखवायचय,

लाखोन्च्या गर्दीत स्वतःसाठी ‘red carpet’ बनवायचय !!

आयुष्याला fullstop लागायच्या आधी काहीतरी करून दाखवायचय,

आरशासमोर उभ राहून नजर वर करून ‘त्याला’ बघायचय,

ताठ मानेनेच ‘त्या’ समोरच्याला विचारायचय,

तू फ़क्त बोल,अजून कोणत क्षितिज गाठायचय!!

आयुष्याला fullstop लागायच्या आधी काहीतरी करून दाखवायचय,

सर्वान्च्या मनात एक छोटस घर करून राहायचय,

माझ्या नुसत्या आठवणीन्तूनच दुःखी मनान्ना हसवायचय,

एकदा का fullstop लागला की आठवणीन्तूनच मला पुन्हा जगायचय!!


चालण्यासाठी वाट असते,वाटेसाठी चालणं नसतं।
उंच भरारी घेणा-यानां, आभाळाचे भय नसते।
खुप खुप ताकद लागते,आलेलं अपयश पचवायला।
डोळ्यात आलेलं पाणी पुसुन,ओठाँवर हसु खेळवायला।
करण्यासारखं खुप आहे,उमेद मात्रहवी।
मिळण्यासारखं ध्येय आहे,”जिद्द्”मात्र हवी!

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kia hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kia hai

Sitaron se age jahan aur bhi hai aur bhi hai
Abhi ishq ke Imtehan aur bhi hai aur bhi hai
Sitaron se age jahan aur bhi hai aur bhi hai
Abhi ishq ke Imtehan aur bhi hai aur bhi hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kia hai

Tu shaheen hai, Tu shaheen hai, Tu shaheen hai
Tu shaheen hai, Tu shaheen hai Parvaz hai kam tera kam tera
Tere samne Aasman aur bhi hai
Tu shaheen he Basera kar Paharon ki chatano per
Tu shaheen hai tu Shaheen hai tu shaheen hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kia hai

Khudi ko kar buland itna ke har taqder se pehle
Khuda bande se ye poche bata teri raza kia hai
bata teri raza kia hai
bata teri raza kia hai

माझ्याशी बोलायचं असेल, संपर्क साधायचा असेल, काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल, किंवा या ब्लॉग संदर्भात काही तांत्रिक समस्या असेल, तर माझा ईमेल आय.डी खाली लिहि

————————————————————————————————
Blog: www.sujitbhujbal.blogspot.com

Personal Website :- https://sujitbhujbal.wordpress.com/

Facebook :- www.facebook.com/sujit.bhujbal

CodeProject:-http://www.codeproject.com/Members/Sujit-Bhujbal

DotNetHeaven:-http://www.dotnetheaven.com/Authors/sujit9923/sujit-bhujbal.aspx

CsharpCorner:- http://www.c-sharpcorner.com/Authors/sujit9923/sujit-bhujbal.aspx

Linkedin :- http://in.linkedin.com/in/ sujitbhujbal
Stack-Exchange:http://stackexchange.com/users/469811/sujit-bhujbal

Twitter :- http://twitter.com/SujeetBhujbal

JavaTalks :- http://www.javatalks.com/Blogger/sujit9923/

———————————————————————————
.

आपला,
सुजित भुजबळ

Advertisements

Posted on October 3, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. very nicely written in home page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: